partners_logotypes

Witamy na stronie projektu

Projekt „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” jest sześcioletnim przedsięwzięciem współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG), którego Beneficjentem jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem 5 jednostek wchodzących w skład Konsorcjum: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

Na stronie projektu znajdą Państwo informacje na temat realizacji wszystkich zadań związanych z realizacją – zarówno badawczych jak i związanych z promocją i zarządzaniem projektem.

Nowości w projekcie

Projekt „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie”
2015-11-18

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider Konsorcjum realizującego projekt „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” umowa nr POIG.01.01.02-00-109/09 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pragnie zaprosić Państwa do aktywnego udziału w Panelu ekspertów organizowanym w ramach w/w projektu. Kontynuuj czytanie »

Konferencja “Third Baltic Stem Cell Meeting”
2015-03-20

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn.” Third Baltic Stem Cell Meeting”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015r. w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Kontynuuj czytanie »

Projekt prof. Mariusza Z. Ratajczaka finansowany przez NCN
2015-02-06

Decyzją Narodowego Centrum Nauki projekt prof. Mariusza Z. Ratajczaka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pt. „Procesy starzenia a multipotencjalność komórek macierzystych dorosłych tkanek” został przedstawiony na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w 2014 r.   Kontynuuj czytanie »

Uprzejmie informujemy, iż naukowcy realizujący projekt
2015-01-28

Uprzejmie informujemy, iż naukowcy realizujący projekt "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" przedstawią swoje wyniki podczas konferencji "Frontiers in regenerative medicine", która odbędzie się w dniach 18-20 lutego 2015r. w Turynie (Włochy). Szczegóły na temat konferencji na stronie:www.tcrm-unito.it/frontiers-in-regenerative-medicine Kontynuuj czytanie »