partners_logotypes

Aktualności

Badanie VSEL-CAD
2013-03-19

Na stronie www.clinicaltrials.gov, która jest serwisem rejestrującym i ewidencjonującym badania kliniczne pojawiła się informacja o badaniu VSEL-CAD (NCT01633359), którego zasadniczym celem jest określenie wartości prognostycznej ilości i funkcji komórek VSEL obecnych we krwi obwodowej. Grupą badaną stanowi 200 pacjentów z chorobą wieńcową, którzy zostaną poddani rocznej obserwacji. Oceniona zostanie częstość występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACE) obejmujących zgon, zawał serca, ponowną rewaskularyzację, a także nasilenie dolegliwości dławicowych. Grupa kontrolna składa się ze 100 zdrowych ochotników.
Badanie VSEL-CAD zakłada również porównanie wpływu różnych dawek atorwastatyny (lek stosowany w celu normalizacji zaburzeń gospodarki lipidowej) na funkcję i mobilizację komórek VSEL do krwi obwodowej. W jednej z grup 50 pacjentów otrzyma początkowo atorwastatynę w dawce 80mg (leczenie zintensyfikowane) przed wykonaniem angiografii naczyń wieńcowych, a następnie 20 mg dziennie przez dalszą część trwania próby klinicznej. Kolejna grupa 50 osób otrzyma leczenie atorwastatyną w dawce 20 mg dziennie przez cały okres obserwacji.
Osobą koordynującą przebieg badania jest dr Ji Huang z Beijing Anzhen Hospital.

Źródło: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01633359?term=very+small+embryonic+like+stem+cell&rank=1

« wróć do listy wszystkich aktualności