partners_logotypes

Aktualności

Komórki VSEL w leczeniu choroby popromiennej
2013-04-04

Firma NeoStem otrzymała drugą część grantu na dalsze badania nad zastosowaniem komórek VSEL w celu leczenia choroby popromiennej. Grupą docelową są ofiary wypadków radiacyjnych oraz osoby narażone na promieniowanie radioaktywne w wyniku ataków terrorystycznych. Projekt zakłada poekspozycyjną aplikację komórek VSEL pochodzących od pacjenta (autologicznych).
Całkowity budżet projektu wynosi $595,252 i jest finansowany przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (ang. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) wchodzący w skład Krajowych Instytutów Zdrowia (ang. National Instiutes of Health, NIH).

« wróć do listy wszystkich aktualności