partners_logotypes

Aktualności

Konferencja Second Baltic Stem Cell Meeting - podsumowanie
2013-06-19

Już po raz drugi zorganizowano w Szczecinie Bałtyckie Spotkanie dotyczące Komórek Macierzystych (Second Baltic Stem Cell Meeting) – międzynarodową konferencję naukową organizowaną w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09), której Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest Beneficjentem.

Już po raz drugi zorganizowano w Szczecinie Bałtyckie Spotkanie
dotyczące Komórek Macierzystych (Second Baltic Stem Cell Meeting) –
międzynarodową konferencję naukową organizowaną w związku z realizacją
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka pn. „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w
medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09), której Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie jest Beneficjentem. W ramach konsorcjum projektu z
PUM współpracują również: Uniwersytet Jagielloński, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.
Na trzy dni zjechała sie do naszego województwa elita naukowców
pracujących nad komórkami macierzystymi izolowanymi z dorosłych tkanek z
Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Australii oraz Azji.
Organizatorem przedsięwzięcia był zespół prowadzony przez Prof.
Mariusza Z. Ratajczaka z Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Gościliśmy m.in. Prof. Wiesława Jędrzejczaka – konsultanta krajowego w
dziedzinie hematologii, Dr Magdalenę Kucię – biorącą udział w odkryciu
komórek VSELs, Prof. Andrzeja Bartke – którego zainteresowania badawcze
skupiają się wokół procesu starzenia. Prof. Zbigniew Darżynkiewicz,
Prof. Malcolm Alison, Prof. Peter Quesenberry to tylko część nazwisk z
listy ponad 40 wybitnych naukowców. Była to prawdziwa uczta
intelektualna, którą można określić jako święto komórek macierzystych.
Wybitni specjaliści zagraniczni jak krajowi eksperci prezentowali dane
dotyczące wykorzystania komórek macierzystych do leczenia szeregu
schorzeń, nie tylko układu krwiotwórczego ale m.in. również uszkodzonego
mięśnia sercowego, narządu ruchu, ośrodkowego układu nerwowego,
siatkówki oka oraz kości i stawów. Szczególną uwagę poświecono
problematyce tzw. małych komórek macierzystych przypominających komórki
embrionalne (ang. Very Small Embryonic-Like Stem Cells; VSELs). Szereg
zespołów z różnych niezależnych ośrodków prezentował dane, że komórki te
mają szanse stać się alternatywą dla komórek izolowanych z zarodków czy
też tzw. indukowanych komórek pluripotencjalnych. Komórki VSELs nie
niosą bowiem ze sobą ryzyka powstawania nowotworów (potworniaków) oraz w
przeciwieństwie do indukowanych komórek pluripotencjalnych są stabilne
genetycznie. Szczególną uwagę zwrócił referat Prof. Diane Krause z Yale
University w USA, która pokazała, że komórki VSELs są w stanie
regenerować nabłonek pęcherzyków płucnych oraz referat Prof. Deepy
Bhathyi z Indyjskiej Akademii Nauk pokazujący, że VSELs w jajnikach i
jądrach mogą stać się prekursorami gamet. Interesujące wykłady dotyczyły
również poznania mechanizmów oraz optymalizacji mobilizacji do krwi
obwodowej ze szpiku kostnego krwiotwórczych komórek macierzystych. W
sesji tej zaprezentowali swoje dane m.in. Prof. Tsvee Lapidot z
Instytutu Weizmana w Izraelu, Prof. Louis Pelus z Univeristy of Indiana
w USA oraz Prof. Jean-Pierre Levesque z Uniwersytetu w Brisbane,
Australia. Osobna sesja dotyczyła aspektów etycznych wykorzystania
zdobyczy biotechnologii – znakomity wykład zaprezentował ks. Tomasz
Trafny z Papieskiej Rady ds. Kultury i Nauki w Watykanie. O aspektach
komercjalizacji komórek macierzystych mówiła Dyrektor zarządzająca
jednej z instytucji w Nowym Jorku, USA – dr Robin Smith.
Konferencja Second Baltic Stem Cell Meeting była doskonałą okazją do
wymiany poglądów i kontaktów naukowych, do wysłuchania wykładów na temat
najnowszej wiedzy z dziedziny biologii komórek macierzystych. Mamy
nadzieję, że zdobyte dzięki znakomitym naukowcom z całego świata
doświadczenia okażą się cenne i pożyteczne zarówno dla pracowników
naszego Uniwersytetu, społeczności akademickiej miasta Szczecina jak i
licznie przybyłych uczestników z całego kraju. Interesujący okazał się
być nie tylko udział w wykładach oraz formalnych spotkaniach, ale także
dyskusje dopełniające sesje naukowe. Wierzymy głęboko, że to swoiste
święto intelektualne zaowocuje nowymi współpracami, pomysłami i
przyczyni sie do rozwoju terapii komórkowych w naszym regionie. Wierzymy
również, że za dwa lata na kolejnym zjeździe będziemy mogli ponownie
pochwalić się naszymi lokalnymi osiągnięciami i pokazać w pełni uroki
Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Patronat honorowy nad konferencją Second Baltic Stem Cell Meeting
objęli: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia, Marcin Zydorowicz –
Wojewoda Zachodniopomorski, Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina, Prof.
Andrzej Ciechanowicz – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie, Prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej, Dr Mariusz Pietrzak – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w
Szczecinie, TVP Szczecin oraz Kurier Szczeciński.
Konferencja Second Baltic Stem cell Meeting zorganizowana została w
związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka pn. „Innowacyjne metody wykorzystania komórek
macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09) oraz przy udziale
środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego.
Filmik z konferencji:
http://www.pum.edu.pl/galeria_wideo/2nd-baltic-stem-cell-meeting

W ramach konsorcjum projektu z PUM współpracują również: Uniwersytet Jagielloński, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Na trzy dni zjechała sie do naszego województwa elita naukowców pracujących nad komórkami macierzystymi izolowanymi z dorosłych tkanek z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Australii oraz Azji. Organizatorem przedsięwzięcia był zespół prowadzony przez Prof.Mariusza Z. Ratajczaka z Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Gościliśmy m.in. Prof. Wiesława Jędrzejczaka – konsultanta krajowego wdziedzinie hematologii, Dr Magdalenę Kucię – biorącą udział w odkryciukomórek VSELs, Prof. Andrzeja Bartke – którego zainteresowania badawcze skupiają się wokół procesu starzenia. Prof. Zbigniew Darżynkiewicz, Prof. Malcolm Alison, Prof. Peter Quesenberry to tylko część nazwisk zlisty ponad 40 wybitnych naukowców.

Była to prawdziwa uczta intelektualna, którą można określić jako święto komórek macierzystych. Wybitni specjaliści zagraniczni jak krajowi eksperci prezentowali dane dotyczące wykorzystania komórek macierzystych do leczenia szeregu schorzeń, nie tylko układu krwiotwórczego ale m.in. również uszkodzonego mięśnia sercowego, narządu ruchu, ośrodkowego układu nerwowego, siatkówki oka oraz kości i stawów. Szczególną uwagę poświeconoproblematyce tzw. małych komórek macierzystych przypominających komórki embrionalne (ang. Very Small Embryonic-Like Stem Cells; VSELs). Szereg zespołów z różnych niezależnych ośrodków prezentował dane, że komórki te mają szanse stać się alternatywą dla komórek izolowanych z zarodków czyteż tzw. indukowanych komórek pluripotencjalnych. Komórki VSELs nieniosą bowiem ze sobą ryzyka powstawania nowotworów (potworniaków) oraz wprzeciwieństwie do indukowanych komórek pluripotencjalnych są stabilne genetycznie. Szczególną uwagę zwrócił referat Prof. Diane Krause z YaleUniversity w USA, która pokazała, że komórki VSELs są w staniere generować nabłonek pęcherzyków płucnych oraz referat Prof. Deepy Bhathyi z Indyjskiej Akademii Nauk pokazujący, że VSELs w jajnikach i jądrach mogą stać się prekursorami gamet. Interesujące wykłady dotyczyły również poznania mechanizmów oraz optymalizacji mobilizacji do krwi obwodowej ze szpiku kostnego krwiotwórczych komórek macierzystych. W sesji tej zaprezentowali swoje dane m.in. Prof. Tsvee Lapidot z Instytutu Weizmana w Izraelu, Prof. Louis Pelus z Univeristy of Indianaw USA oraz Prof. Jean-Pierre Levesque z Uniwersytetu w Brisbane,Australia. Osobna sesja dotyczyła aspektów etycznych wykorzystania zdobyczy biotechnologii – znakomity wykład zaprezentował ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady ds. Kultury i Nauki w Watykanie. O aspektach komercjalizacji komórek macierzystych mówiła Dyrektor zarządzająca jednej z instytucji w Nowym Jorku, USA – dr Robin Smith.

Konferencja Second Baltic Stem Cell Meeting była doskonałą okazją do wymiany poglądów i kontaktów naukowych, do wysłuchania wykładów na tematnajnowszej wiedzy z dziedziny biologii komórek macierzystych. Mamy nadzieję, że zdobyte dzięki znakomitym naukowcom z całego świata doświadczenia okażą się cenne i pożyteczne zarówno dla pracownikównaszego Uniwersytetu, społeczności akademickiej miasta Szczecina jak i licznie przybyłych uczestników z całego kraju. Interesujący okazał siębyć nie tylko udział w wykładach oraz formalnych spotkaniach, ale także dyskusje dopełniające sesje naukowe. Wierzymy głęboko, że to swoiste święto intelektualne zaowocuje nowymi współpracami, pomysłami i przyczyni sie do rozwoju terapii komórkowych w naszym regionie. Wierzymy również, że za dwa lata na kolejnym zjeździe będziemy mogli ponownie pochwalić się naszymi lokalnymi osiągnięciami i pokazać w pełni uroki Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Patronat honorowy nad konferencją Second Baltic Stem Cell Meetingobjęli: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia, Marcin Zydorowicz –Wojewoda Zachodniopomorski, Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina, Prof.Andrzej Ciechanowicz – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Dr Mariusz Pietrzak – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, TVP Szczecin oraz Kurier Szczeciński.

Konferencja Second Baltic Stem cell Meeting zorganizowana została w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską wramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09) oraz przy udziale środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Filmik z konferencji: www.pum.edu.pl/galeria_wideo/2nd-baltic-stem-cell-meeting

« wróć do listy wszystkich aktualności