partners_logotypes

Aktualności

Podpisanie umowy konsorcyjnej
2009-04-21

W dn. 21 kwietnia 2009 roku podpisana została umowa konsorcyjna pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (Liderem konsorcjum) a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie (konsorcjantami).

Członkowie Konsorcjum oświadczyli, iż celami konsorcjum będą:

- opracowanie założeń projektu;

- zebranie danych i informacji dotyczących projektu, niezbędnych do złożenia przez konsorcjum wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

- wspólne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pod kierownictwem Lidera konsorcjum i zgodnej z jego wytycznymi;

- realizacja projektu – pod warunkiem otrzymania na ten cel środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

« wróć do listy wszystkich aktualności