partners_logotypes

Aktualności

Zastosowanie komórek VSEL w leczeniu powikłań osteoporozy
2013-03-04

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki przyznał ponad 1,7 mln dolarów na dofinansowanie badań nad zastosowaniem komórek VSEL w leczeniu następstw osteoporozy.
W przebiegu choroby dochodzi do postępującego ubytku masy tkanki kostnej oraz pogorszenia jej jakości, co predysponuje do złamań nawet przy niewielkim urazie. Wśród wielu czynników ryzyka najważniejszymi są starszy wiek oraz płeć żeńska.
Szacuje się, że w Europie, USA i Japonii na osteoporozę choruje łącznie około 75 mln ludzi, co przekłada się na 8,9 mln złamań w ciągu roku. Według danych statystycznych 1 na 3 kobiety oraz 1 na 5 mężczyzn powyżej 50 roku życia dozna złamania kości w przebiegu tego schorzenia. Ponadto ryzyko zgonu z powodu osteoporozy jest porównywalne do śmiertelności spowodowanej rakiem piersi w grupie kobiet po menopauzie. Biorąc pod uwagę powyższe informacje osteoporoza zajmuje istotne miejsce wśród przyczyn niepełnosprawności, a także zgonu czyniąc ją ważnym problemem medycznym i społecznym.
Trendy demograficzne w kontekście starzejących się społeczeństw podkreślają wagę badań ukierunkowanych na znalezieniem nowej strategii terapeutycznej, a odbudowa i regeneracja tkanki kostnej przy pomocy komórek VSEL ma duże szanse powodzenia.

 

Źródło: http://www.neostem.com; http://www.iofbonehealth.org

 

« wróć do listy wszystkich aktualności