partners_logotypes

Etapy realizacji

 

Informacje nt. Zamówień Publicznych Beneficjenta projektu – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


http://www.ams.edu.pl/uczelnia/zamowienia-publiczne


Informacje nt. Zamówień Publicznych Partnera projektu – Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://przetargi.adm.uj.edu.pl/

Informacje nt. Zamówień Publicznych Partnera projektu – Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach

http://www.sum.edu.pl/przetargi.php


Informacje nt. Zamówień Publicznych Partnera projektu – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

http://www.cmkp.edu.pl/?page_id=958

Informacje nt. Zamówień Publicznych Partnera projektu – Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

http://www.nencki.gov.pl/zamowienia-publiczne