partners_logotypes

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu przy pomocy poniższego formularza. Telefony i adresy do koordynatorów oraz kierowników administracyjnych projektu z poszczególnych jednostek partnerskich znajdą Państwo pod formularzem kontaktowym.

*
*
*
*

* przed wysłaniem należy wypełnić wszystkie pola

Kontakt z pracownikami

Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Administracja: dr Katarzyna Fiedorowicz katarzyna.fiedorowicz@pum.edu.pl
tel. 91 466 16 11, fax 91 466 16 12
Katedra i Zakład Fizjologii PUM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin.

Dr hab. Ewa Zuba-Surma, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Administracja: mgr Katarzyna Wolan e-mail: k.wolan@uj.edu.pl
tel. 12 664 69 33
mgr Piotr Widerski e-mail: piotr.widerski@uj.edu.pl
tel. 12 664 6123, 501 79 66 88
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków.

Prof. dr hab. Michał Tendera, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

mgr Anna Tilszer e-mail: atilszer@sum.edu.pl, mgr Dorota Paruzel email: dparuzel@sum.edu.pl
tel. 32 208 36 40, fax 32 208 35 77
Sekcja ds. Programów Międzynarodowych, ŚUM w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Administracja: mgr Izabela Staszewska, e-mail: izasta@cmkp.edu.pl
tel. 22 569 38 62
Zakład Cytologii Klinicznej CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

Administracja: mgr inż. Joanna Kalka, e-mail: j.kalka@nencki.gov.pl
tel. 22 589 21 49
IBD im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 48 00 700
fax 91 48 00 705
NIP: 852-000-67-57
REGON: 000288886

Dział ds. Programów Europejskich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecine

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 48 00 728, 91 48 00 734
fax 91 48 00 729

Katedra i Zakład Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
e-mail: kata@pum.edu.pl
tel. 91 466 16 11
fax 91 466 16 12