partners_logotypes

Linki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: www.pum.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński: www.uj.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: www.sum.edu.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego: www.nencki.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (projekt): http://wbbib.uj.edu.pl/wbbib/

Zakład Biologii Komórki WBBiB UJ: http://biotka.mol.uj.edu.pl/zbk

Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ: http://biotka.mol.uj.edu.pl/zbm/

Projekt Biologia Molekularna dla Zdrowia: http://www.wbbib.uj.edu.pl/bmz/pl/index.php?id=1

III Katedra i Klinika Kardiologii ŚUM: www.cardio3-sum.eu