partners_logotypes

Dokumenty

1.Wniosek o zgodę na opłatę
2.Wniosek o zgodę na wyjazd
3.Raport półroczny
4.Raport z zakończenia
5.Informacja końcowa
6.Umowa PUM dotycząca
7.Umowa PUM w sprawie
  1. Wniosek o zgodę na opłatę publikacji
  2. Wniosek o zgodę na wyjazd zagraniczny
  3. Raport półroczny z realizacji zadania badawczego
  4. Raport z zakończenia realizacji podzadania badawczego
  5. Informacja końcowa z realizacji zadania
  6. Umowa PUM dotycząca uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych
  7. Umowa PUM w sprawie dóbr intelektualnych powstałych w trakcie realizacji pracy