partners_logotypes

Szkoła zimowa

DRUGA SZKOŁA ZIMOWA (15-16 grudnia 2014r.)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wraz z jednostkami wchodzącymi w skład konsorcjum naukowego w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" (POIG.01.01.02-00-109/09) serdecznie zaprasza doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora na drugą Szkołę Zimową dotyczącą metod obrazowania makrocząsteczek, komórek, tkanek oraz narządów w dniach 15-16 grudnia 2014r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie (woj. mazowieckie).

Zgłoszenia zawierające wypełniony formularz on-line zamieszczony na stronie internetowej http://sz.nencki.gov.pl należy przesyłać do dnia 03 grudnia 2014r.

Udział w Szkole Zimowej jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Pozostałe szczegóły nt. Szkoły Zimowej dostępne na stronie internetowej http://sz.nencki.gov.pl.

Zaproszenie | Ulotka | Program | Ogłoszenie o naborze | Regulamin naboru


PIERWSZA SZKOŁA ZIMOWA (19-21 października 2012r.)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wraz z jednostkami wchodzącymi w skład konsorcjum naukowego w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" (POIG.01.01.02-00-109/09) serdecznie zaprasza doktorantów oraz pracowników naukowych polskich uczelni i jednostek naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora na pierwszą Szkołę Zimową dotyczącą zastosowania komórek macierzystych w dniach 19-21 października 2012r. w Policach (woj. zachodniopomorskie).

Zgłoszenia zawierające wypełniony formularz oraz krótki list motywacyjny prosimy przesyłać w dniach 12 października 2012r.:


Ilość miejsc ograniczona. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione e-mailowo do dnia 15 października 2012r.

Zaproszenie | Program | Formularz zgłoszeniowy | Ogłoszenie o naborze | Regulamin naboru
Lista osób zakwalifikowanych | Lista osób rezerwowych